Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Matematyka. Niezbędnik z teorią – wiedza w pigułce

Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Matematyka. Niezbędnik z teorią  to wyjątkowa pozycja na rynku wydawniczym, związana z nową formułą egzaminu ósmoklasisty. Podręcznik to możliwość efektywnego przygotowania ucznia do egzaminu poprzez przedstawienie mu niezbędnej wiedzy w optymalny sposób. Książka została wydana przez jedno ze sprawdzonych wydawnictw edukacyjnych Operon, a autorką publikacji jest Kinga Gałązka.

Odpowiedź na wysokie wymagania i brak czasu

W związku z bardzo rozbudowanym programem nauczania, opartym na nowej podstawie programowej, uczniowie muszą zrealizować w ostatniej klasie szkoły podstawowej bardzo dużo materiału w krótkim czasie. Opanowanie całej wiedzy i wyćwiczenie wszystkich sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty umiejętności jest ogromnym wyzwaniem dla każdego ucznia. Odpowiedzią na ogrom materiału i brak czasu jest właśnie “Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Matematyka. Niezbędnik z teorią” wydawnictwa Operon. Dzięki korzystaniu z tego podręcznika, poradzenie sobie z przygotowaniem do egzaminu staje się znacznie łatwiejsze, ponieważ posiada zalety, takie jak:

– przystępna forma prezentowanej wiedzy,
– skrótowe przedstawienie wymaganych zagadnień,
– zebranie wszystkich wzorów, twierdzeń matematycznych i koniecznych definicji w jednym miejscu,
– wiele przykładów, ułatwiających zrozumienie konkretnych metod rozwiązywania zadań,
– opracowanie publikacji pod kątem nowej formuły egzaminu po szkole podstawowej.

Cała niezbędna teoria w jednym miejscu

Podstawową zaletą Niezbędnika z teorią jest to, że pozwala na solidne utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy ze wszystkich etapów kształcenia. Uczeń jest w stanie uporządkować sobie w głowie całą matematyczną teorię, co jest niezbędne do sprawnego rozwiązywania zadań. W szkole nie zawsze jest czas na dokładne wytłumaczenie teorii, nauczyciele często od razu przechodzą do zadań, bo w innym razie nie uda im się zrealizować materiału. Solidna podbudowa teoretyczna jest jednak niezbędna, a skutkiem jej nieopanowania są późniejsze problemy z matematyką, a w konsekwencji zagubienie i zniechęcenie ucznia do nauki. Publikacja wydawnictwa Operon jest możliwością opanowania teorii, ale także pozwala na sprawdzenie potrzebnej mu informacji w każdej chwili. W książce zebrana została cała teoria, konieczna do radzenia sobie z zadaniami matematycznymi, do której uczeń w dowolnym momencie może sięgnąć. To znacznie ułatwia proces przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Książka została opracowana na podstawie nowych wymagań postawionych przed uczniami i nauczycielami przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzięki temu zawiera cały wymagany materiał, który jest przedstawiony w optymalny, dostosowany do możliwości ucznia sposób.

 

Jak w dwa tygodnie skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?

Egzaminy w 2019 roku dla ósmoklasistów, ich rodziców i nauczycieli, to trudny czas. Zmiany w szkolnictwie zmieniły system edukacyjny, likwidując gimnazja i wprowadzając osiem klas szkoły podstawowej. Obecni ósmoklasiści jako pierwsi przystąpią do egzaminów na koniec szkoły podstawowej. Aby pomóc uczniom przejść jak najlepiej ten trudny czas, warto wspierać ich i zachęcać do przerabiania materiału z dodatkowymi podręcznikami. “Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Arkusze egzaminacyjne to doskonała pomoc, szczególnie, gdy zostało tak niewiele czasu do egzaminów. Opiera się on na arkuszach pokazowych opracowanych i opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Jakie przedmioty obowiązkowo musi zdawać ósmoklasista?

Pocieszające jest to, że uczniowie na koniec klasy ósmej, zdawać będą egzaminy z trzech przedmiotów, a nie z wszystkich przedmiotów, jak to miało miejsce w gimnazjum. Nie mniej nie ominie ich egzamin:

– z języka polskiego,
– z matematyki,
– z języka angielskiego.

Ósmoklasiści egzaminy będą zdawać pisemnie. Muszą więc przygotować się do takiej formy sprawdzania wiedzy. Testy odbędą się po raz pierwszy, są więc bolączką uczniów i nauczycieli. Nikt nie wie do końca jak egzaminy będą wyglądały.

Ogłoszenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pokazowe formularze i zakres materiału można znaleźć na stronie internetowej CKE. Egzamin z języka polskiego według tych wytycznych będzie kładł szczególny nacisk na sprawdzenie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem oraz wyrażaniem opinii. Odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte, będą wymagały kompetencji literackich (rozumienie sensu utworów), kulturowych i językowych. Aby sprawdzić swoje wiadomości warto sięgnąć po pozycję opracowaną w oparciu o pokazowe arkusze CKE. Aby zmniejszyć lęk przed nieznanym i uspokoić swoje obawy.

Co warto wykorzystać do szybkiej powtórki?

Najlepszym rozwiązaniem jest ćwiczenie przed egzaminami na arkuszach, które prezentuje CKE. Są to jednak tylko pokazowe formularze. Aby poczuć się pewniej, trzeba przeanalizować wiele takich materiałów. “Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Arkusze egzaminacyjne” zawiera cztery arkusze, z których jeden jest pokazowym z CKE, a pozostałe trzy szczegółowo opracowanym materiałem dydaktycznym, opartym na wytycznych komisji. Praca na tych materiałach pozwala uczniom:

– oswoić stres przed egzaminami,
– poznać budowę arkuszy,
– wychwycić zagadnienia do szybkiego powtórzenia,
– wypracować swoje rozwiązania,
– zwiększyć pewność siebie, przez poznanie części dotyczącej egzaminów.

Im więcej uczeń przerobi materiału na arkuszach, tym odważniej podejdzie od egzaminów.

Jakie pozycje warto przejrzeć tuż przed egzaminem ósmoklasisty?

Co to jest egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie w tym roku, po raz pierwszy po wielu latach. Reforma edukacji, która zlikwidowała gimnazja, wprowadziła 8-o oddziałową szkołę podstawową. Właściwie jest to powrót do starego systemu, który w Polsce obowiązywał w czasach PRL. W roku szkolnym 2018/2019 klasy ósme jako pierwsze w tym systemie przystąpią do egzaminów końcowych. Czas który pozostał biegnie nieubłaganie, dlatego warto skorzystać z pomocy dydaktycznych. “Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Arkusze egzaminacyjne” jest taką pozycją, którą warto właśnie teraz przestudiować. Materiał zawiera zadania, które w poprzednich latach znajdowały się na egzaminach gimnazjalnych, ale również oparte na arkuszach pokazowych CKE.  Przećwiczenie różnych wariantów i wyrobienie swojego sposobu rozwiązywania zadań, pomaga poczuć się pewniej na egzaminie. Nikt do końca nie wie jak on będzie wyglądał. Dlatego konieczne jest przygotowanie merytoryczne.

Z jakich przedmiotów odbywa się egzamin?

Ósmoklasiści w odróżnieniu od gimnazjalistów, mają egzaminy tylko z trzech przedmiotów. Są to:

– matematyka,
– język polski,
– język angielski.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała zakres tematyczny i terminy w których uczniowie będą pisać. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte. Zamknięte to takie w których uczeń tylko zaznacza właściwą odpowiedź. Są w nich zadania wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, czy dobieranie. Zadania otwarte oczekują od ucznia samodzielnego formułowania odpowiedzi. Musi przedstawić swój tok rozumowania, obliczenia, wnioski i odpowiedzi. Aby dobrze się przygotować, trzeba przerobić wszystkie możliwe warianty zadań. Arkusze egzaminacyjne są nieocenioną pomocą.

Arkusze pokazowe

CKE udostępniła uczniom pokazowe arkusze egzaminacyjne. Na ich podstawie powstała znakomita pozycja „Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Arkusze egzaminacyjne”. Jest to zbiór 4 arkuszy, z których 1 to oryginalny-pokazowy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pozostałe 3 są opracowane merytorycznie w oparciu o ten wzór. Dzięki takiej formie pomocy, uczeń oswaja się z formą egzaminu i sam sprawdza swoja wiedzę. Jest to doskonały trening i możliwość wychwycenia braków w wiedzy. Dla każdego ucznia przerobienie zadań, których forma może być zastosowana na egzaminie, jest bardzo ważne. Zwiększa to poczucie, że egzamin nie jest jedną, wielką niewiadomą, wie czego mniej więcej może się spodziewać, a to wpływa korzystnie na jego poziom stresu. Czasami bardzo dobrze przygotowani uczniowie, wypadają słabo, właśnie ze względu na stres.