Jak w dwa tygodnie skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?

Egzaminy w 2019 roku dla ósmoklasistów, ich rodziców i nauczycieli, to trudny czas. Zmiany w szkolnictwie zmieniły system edukacyjny, likwidując gimnazja i wprowadzając osiem klas szkoły podstawowej. Obecni ósmoklasiści jako pierwsi przystąpią do egzaminów na koniec szkoły podstawowej. Aby pomóc uczniom przejść jak najlepiej ten trudny czas, warto wspierać ich i zachęcać do przerabiania materiału z dodatkowymi podręcznikami. “Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Arkusze egzaminacyjne to doskonała pomoc, szczególnie, gdy zostało tak niewiele czasu do egzaminów. Opiera się on na arkuszach pokazowych opracowanych i opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Jakie przedmioty obowiązkowo musi zdawać ósmoklasista?

Pocieszające jest to, że uczniowie na koniec klasy ósmej, zdawać będą egzaminy z trzech przedmiotów, a nie z wszystkich przedmiotów, jak to miało miejsce w gimnazjum. Nie mniej nie ominie ich egzamin:

– z języka polskiego,
– z matematyki,
– z języka angielskiego.

Ósmoklasiści egzaminy będą zdawać pisemnie. Muszą więc przygotować się do takiej formy sprawdzania wiedzy. Testy odbędą się po raz pierwszy, są więc bolączką uczniów i nauczycieli. Nikt nie wie do końca jak egzaminy będą wyglądały.

Ogłoszenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pokazowe formularze i zakres materiału można znaleźć na stronie internetowej CKE. Egzamin z języka polskiego według tych wytycznych będzie kładł szczególny nacisk na sprawdzenie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem oraz wyrażaniem opinii. Odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte, będą wymagały kompetencji literackich (rozumienie sensu utworów), kulturowych i językowych. Aby sprawdzić swoje wiadomości warto sięgnąć po pozycję opracowaną w oparciu o pokazowe arkusze CKE. Aby zmniejszyć lęk przed nieznanym i uspokoić swoje obawy.

Co warto wykorzystać do szybkiej powtórki?

Najlepszym rozwiązaniem jest ćwiczenie przed egzaminami na arkuszach, które prezentuje CKE. Są to jednak tylko pokazowe formularze. Aby poczuć się pewniej, trzeba przeanalizować wiele takich materiałów. “Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Arkusze egzaminacyjne” zawiera cztery arkusze, z których jeden jest pokazowym z CKE, a pozostałe trzy szczegółowo opracowanym materiałem dydaktycznym, opartym na wytycznych komisji. Praca na tych materiałach pozwala uczniom:

– oswoić stres przed egzaminami,
– poznać budowę arkuszy,
– wychwycić zagadnienia do szybkiego powtórzenia,
– wypracować swoje rozwiązania,
– zwiększyć pewność siebie, przez poznanie części dotyczącej egzaminów.

Im więcej uczeń przerobi materiału na arkuszach, tym odważniej podejdzie od egzaminów.