Jakie pozycje warto przejrzeć tuż przed egzaminem ósmoklasisty?

Co to jest egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie w tym roku, po raz pierwszy po wielu latach. Reforma edukacji, która zlikwidowała gimnazja, wprowadziła 8-o oddziałową szkołę podstawową. Właściwie jest to powrót do starego systemu, który w Polsce obowiązywał w czasach PRL. W roku szkolnym 2018/2019 klasy ósme jako pierwsze w tym systemie przystąpią do egzaminów końcowych. Czas który pozostał biegnie nieubłaganie, dlatego warto skorzystać z pomocy dydaktycznych. “Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Arkusze egzaminacyjne” jest taką pozycją, którą warto właśnie teraz przestudiować. Materiał zawiera zadania, które w poprzednich latach znajdowały się na egzaminach gimnazjalnych, ale również oparte na arkuszach pokazowych CKE.  Przećwiczenie różnych wariantów i wyrobienie swojego sposobu rozwiązywania zadań, pomaga poczuć się pewniej na egzaminie. Nikt do końca nie wie jak on będzie wyglądał. Dlatego konieczne jest przygotowanie merytoryczne.

Z jakich przedmiotów odbywa się egzamin?

Ósmoklasiści w odróżnieniu od gimnazjalistów, mają egzaminy tylko z trzech przedmiotów. Są to:

– matematyka,
– język polski,
– język angielski.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała zakres tematyczny i terminy w których uczniowie będą pisać. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte. Zamknięte to takie w których uczeń tylko zaznacza właściwą odpowiedź. Są w nich zadania wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, czy dobieranie. Zadania otwarte oczekują od ucznia samodzielnego formułowania odpowiedzi. Musi przedstawić swój tok rozumowania, obliczenia, wnioski i odpowiedzi. Aby dobrze się przygotować, trzeba przerobić wszystkie możliwe warianty zadań. Arkusze egzaminacyjne są nieocenioną pomocą.

Arkusze pokazowe

CKE udostępniła uczniom pokazowe arkusze egzaminacyjne. Na ich podstawie powstała znakomita pozycja „Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Arkusze egzaminacyjne”. Jest to zbiór 4 arkuszy, z których 1 to oryginalny-pokazowy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pozostałe 3 są opracowane merytorycznie w oparciu o ten wzór. Dzięki takiej formie pomocy, uczeń oswaja się z formą egzaminu i sam sprawdza swoja wiedzę. Jest to doskonały trening i możliwość wychwycenia braków w wiedzy. Dla każdego ucznia przerobienie zadań, których forma może być zastosowana na egzaminie, jest bardzo ważne. Zwiększa to poczucie, że egzamin nie jest jedną, wielką niewiadomą, wie czego mniej więcej może się spodziewać, a to wpływa korzystnie na jego poziom stresu. Czasami bardzo dobrze przygotowani uczniowie, wypadają słabo, właśnie ze względu na stres.